Trung tâm khởi nghiệp Quận Phú Nhuận được chia thành 3 không gian:
– Tầng trệt: Khu vực dùng chung. Là không gian tổ chức các hội thảo, giới thiệu, tư vấn hỗ trợ về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo; tổ chức các chương trình lãnh đạo Quận gặp gỡ trao đổi với doanh nghiệp. Trong năm 2022 dự kiến tổ chức 06 chương trình giới thiệu cho Đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh các ngành và các đơn vị khởi nghiệp
– Tầng 1: Không gian doanh nghiệp tham gia khởi nghiệp Quận Phú Nhuận. Với 6 không gian làm việc chung cho doanh nghiệp.
– Tầng 2: Không gian ươm tạo khởi nghiệp về giáo dục, y tế, đổi mới sáng tạo.
Việc hình thành Không gian hỗ trợ khởi nghiệp của Quận Phú Nhuận góp phần tạo ra một cộng đồng khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp từ Phú Nhuận, lan tỏa và kết nối tổng thể các nguồn lực xã hội trong và ngoài Quận, các nguồn lực hợp tác quốc tế trong tương lai cho hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương. Từ hệ sinh thái hình thành tại không gian khởi nghiệp, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, thay đổi nhận thức và phát huy nguồn lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong người dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên và doanh nghiệp trẻ, hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp phát triển và triển khai trong thực tế một cách bền vững. Góp phần xây dựng Quận Phú Nhuận văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Văn phòng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Quận Phú Nhuận đặt tại địa chỉ 184/1A Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận.