Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn số 733-CV/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC ngày 09/5/2023 về việc đẩy mạnh công tác quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, Hội, Đội Thành phố về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hoạt động tình nguyện và tăng cường công tác quản lý, điều phối các hoạt động tình nguyện hiệu quả, bền vững trên địa bàn Thành phố, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động tình nguyện, nâng cao chất lượng công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Trên cơ sở đó, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tập trung tiếp cận, sử dụng hiệu quả các ứng dụng, nền tảng, phần mềm, trang điện tử, trang cộng đồng do cấp Thành quản lý, điều phối các hoạt động tình nguyện, cụ thể qua Cổng thông tin kết nối tình nguyện TP. Hồ Chí Minh, nhóm Cộng đồng Go Volunteer đã kết nối hơn 72.300 thành viên; các nhóm Zalo tình nguyện theo khu vực, trên ứng dụng “Tuổi trẻ Thành phố Bác” và các ứng dụng của Thành Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố – Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố đã kết nối, lan tỏa hiệu ứng tích cực, thu hút đông đảo tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên, thanh niên trên toàn Thành phố biết và tham gia.

Đồng thời, cấp Thành cũng đã triển khai thực hiện rà soát, tổng hợp, lưu trữ, số hóa thông tin tình nguyện của đơn vị tại Cổng thông tin Kết nối tình nguyện TP. Hồ Chí Minh trong việc quản lý danh sách các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trong và ngoài tổ chức Đoàn, Hội; danh sách các địa chỉ tình nguyện, địa chỉ bảo trợ xã hội, trung tâm, mái ấm, nhà mở trên địa bàn để kết nối, mở rộng nguồn thông tin đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và quý mạnh thường quân.