Hưởng ứng tuần lễ “Văn hóa Việt – Bản sắc Việt”, các cơ sở Hội trên địa bàn Thành phố đã tổ chức đa dạng các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố.
Ban Biên tập Trang tin xin mời các bạn hội viên, thanh niên cùng theo dõi các hình ảnh chăm lo cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố từ ngày 18/4 đến 25/4/2021: