Thực hiện Thông báo số 37/TB-BTK ngày 26/9/2020 của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố về việc tổ chức “Ngày hội thanh niên dân tộc, tôn giáo” năm 2020, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố đã triển khai tổ chức “Ngày hội thanh niên tân tộc, tôn giáo” tại Quận Tân Bình và Quận 3.

Tổ chức Ngày hội “Thanh niên dân tộc, tôn giáo” năm 2020 tại Chùa Pothiwong: Ngày 04/10/20202, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố phối hợp với Quận Đoàn Tân Bình tổ chức “Ngày hội thanh niên dân tộc, tôn giáo” năm 2020 tại Chùa Pothiwong, trong khuôn khổ chương trình đã tổ chức giao lưu các trò chơi, ẩm thực với hơn 500 thanh niên dân tộc, tôn giáo, tổ chức các hoạt động tìm hiểu về văn hóa dân tộc, tín ngưỡng của đồng bào Khơ-me cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho thanh niên, đồng bào người Khơ-me, tín đồ Phật giáo.

Img 20201004 181247

 

Img 20201004 181232

Tổ chức Ngày hội “Thanh niên dân tộc, tôn giáo” tại Chùa Chataransay: ngày 06/10/2020, Quận Đoàn, Hội LHTN Việt Nam Quận 3 tổ chức Ngày hội hội “Thanh niên dân tộc, tôn giáo” tại Chùa Chataransay với sự tham gia của hơn 400 thanh niên dân tộc, tôn giáo; tổ chức hội thi ẩm thực; sân chơi văn hóa nhân gian Nam Bộ và nhiều hoạt động sôi nổi khác. Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam Quận 3 cũng đã tặng quà thăm hỏi các chức sắc Phật giáo Nam Tông Khơ-me, tặng quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các Quận, Huyện trên địa bàn Thành phố, nhiều cơ sở Đoàn – Hội đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ dành cho đoàn viên, thanh niên, qua đó thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên Thành phố tham gia hoạt động.

Img 6289

 

Img 6268