Ngày 12/11/2023, tại Củ Chi diễn ra Ngày hội hỗ trợ, kết nối nông sản và hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên trên địa bàn Thành phố năm 2023 với sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên nông thôn trên địa bàn Thành phố.

Nhằm kịp thời nắm bắt, hỗ trợ thanh niên nông thôn, thanh niên khởi nghiệp từ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm nông nghiệp truyền thống và sản phẩm nông nghiệp phát triển kinh tế tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Đoàn trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ, kết nối nông sản và hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên trên địa bàn Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố đã chọn Huyện Củ Chi là đơn vị đăng cai tổ chức Ngày hội hỗ trợ, kết nối nông sản và hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên trên địa bàn Thành phố năm 2023.

Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra hoạt động tiển lãm, tiếp thị hơn 35 sản phẩm OCOP của thanh niên 05 huyện và trong hệ thống Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh; Tổ chức tư vấn, giới thiệu quy trình đăng ký sản phẩm vào hệ thống cửa hàng của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh; Báo cáo chuyên đề “Nghệ thuật Marketing du kích và bí quyết xây dựng thương hiệu sản phẩm và tư vấn, trang bị kỹ năng kết nối nông sản cho thanh niên nông thôn làm kinh tế để tiếp cận thị trường tiêu dùng Thành phố; Chương trình “Hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên trên địa bàn Thành phố” năm 2023.

Cũng trong Ngày hội, Huyện Đoàn Củ Chi và Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố đã tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp về việc kết nối, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của thanh niên Huyện Củ Chi đến với người tiêu dùng thông qua kênh phân phối hàng hóa của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố giai đoạn 2023 – 2025.