Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BTK ngày 24/10/2020 của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố về việc tổ chức tập huấn chức danh và tuyên dương Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường, xã, thị trấn tiêu biểu năm 2020, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố tổ chức Chương trình tập huấn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường, xã, thị trấn tiêu biểu năm 2020 vào các ngày 05, 05, 07/12/2020 tại Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại Thanh niên Thành phố.

Với sự tham gia của 312 chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường, xã, thị trấn trên toàn Thành phố, các đại biểu đã được tiếp cận các chuyên đề như:

  1. Chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo”
  2. Chuyên đề “Lao động của Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường, xã, thị trấn”
  3. Chuyên đề “Kỹ năng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”
  4. Chuyên đề “Thực hành kỹ năng và nghi thức Hội LHTN Việt Nam”
  5. Chuyên đề “Kỹ năng tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể”Z2194118979482 8c04a56d5adf29918a1f1615a74f5f20

Bên cạnh 05 chuyên đề, các chủ tịch Hội đã tham gia 04 tổ thảo luận xoay quanh các chủ đề về Tập hợp thanh niên tại chung cư, cao ốc; tập hợp thanh niên qua CLB, Đội, Nhóm; tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo và Đổi mới hình thức vận động các nguồn lực cho hoạt động của Hội.

Đây là những nội dung tập huấn quan trọng, cần thiết, góp phần trang bị kỹ năng cho đội ngũ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở.

Trong khuôn khổ tập huấn, các đại biểu còn được tham gia hoạt động tại 05 địa điểm an sinh xã hội tại địa bàn huyện Cần Giờ.

Z2194118762290 Ee6ca40a866d361b760e632796cffc27

 

 

Văn phòng Hội