HỘI NGHỊ ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM THÀNH PHỐ KHÓA VIII LẦN THỨ 4 (MỞ RỘNG) VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN THÀNH PHỐ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Sáng nay, 27/8/2021, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố khóa VIII lần thứ 4 (mở rộng) và Sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố 06 tháng đầu năm 2021.
Hội nghị đã nhận định công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố 06 tháng đầu năm 2021, triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động 65 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021) và tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, thảo luận và thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Ủy ban Hội, Ban Thư ký và Thường trực Hội LHTN Việt Nam Thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Xin chúc mừng và trân trọng giới thiệu các anh chị tân Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thư ký, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố vừa được kiện toàn:
– Anh Doãn Trường Quang – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Anh Nguyễn Hoài Bảo – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Chị Phan Ngọc Đoan Trang – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Anh Phạm Phú Trường – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Anh Bùi Hữu Hồng Hải – Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Anh Nguyễn Lê Trung Hiếu – Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Anh Phạm Lê Minh Khang – Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Chị Bùi Thị Như Ngọc – Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Chị Mai Kim Tuyền – Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Anh Huỳnh Minh Phúc Hậu – Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Anh Đặng Hiếu – Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Anh Nguyễn Trường Kha – Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Chị Nguyễn Thị Ngọc Mỹ – Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Anh Nguyễn Đình Quý – Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Chị Trương Ngọc Thảo Tâm – Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Anh Trần Thanh Tân – Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Anh Nguyễn Minh Tấn – Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Chị Tô Phương Thảo – Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Anh Nguyễn Kim Trung – Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố
– Anh Nguyễn Minh Tiến – Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố


Xin được chúc mừng các anh chị đã được Hội nghị tín nhiệm hiệp thương bổ sung vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024