Nhằm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt làm công tác dân tộc, tôn giáo, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố đã tổ chức tập huấn chuyên đề về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo cho đội ngũ thủ lĩnh thanh niên, cá bộ hội chủ chốt và lực lượng nòng cốt chính trị. Theo đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố đã tổ chức tập huấn chuyên đề cho hơn 60 cán bộ Hội chủ chốt phụ trách công tác nòng cốt chính trị và công tác dân tộc, tôn giáo tại Nhà Thiếu nhi Quận 5 vào ngày 04/11/2021 với 02 chuyên đề:

– Chuyên đề 1: Báo cáo tình hình dân tộc, tôn giáo 06 tháng đầu năm 2021 và phương pháp tập hợp, đoàn kết thanh niên tôn giáo, dân tộc trong tình hình mới do đồng chí Nguyễn Văn Lưu – Phó Trưởng Ban dân vận Thành ủy báo cáo.

– Chuyên đề 2: Phương pháp xây dựng lực lượng cốt cán tôn giáo, nòng cốt chính trị tại địa phương và phương pháp xử lý các tình huống phát sinh về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn: