Ngày 28/10/2022, với mong muốn tập huấn cho đội ngũ phụ trách nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tại Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp tổ chức tập huấn công tác quản lý nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022.