Nhằm lựa chọn lực lượng tham trại Huấn luyện viên cấp I trung ương cụm miền đông nam bộ 2021 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức, Hội LHTN Việt Nam Thành phố tổ chức Trại sát hạch lực lượng tham dự Trại.

Thời gian: Ngày 10, 11/4/2021.

Địa điểm: Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Ban Quản trị xin gửi lời chúc làm bài thật tốt đến tất cả các bạn trại sinh.