Vào chiều ngày 20/9/2020, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH UNIQLO Việt Nam đã đến các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng bởi tác động của đại dịch Covid-19 để trao tặng các phần quà động viên tinh thần người dân vượt qua đại dịch. Xin trân trọng cám ơn Công ty TNHH UNIQLO Việt Nam đã đồng hành và hỗ trợ những phần quà vô cùng thiết thực. Hy vọng với những phần quà nhỏ ấy sẽ tiếp thêm động lực giúp người dân thêm sức mạnh, cùng với cả nước phòng chống dịch Covid-19

Z2085959666234 10a7401b0729091b84ad57222287919a Z2085959358909 B2ec97f8ed35ae2c111c05d51d8b023c Z2085958844669 Fed997186fa6d750ac5a5c19e8c8b4bc Z2085958693030 96644d4c1a20c3e68b430c27b16dff88 Z2085958449560 01279bfcb79908381c0c8b9163e9d6d8 Z2085958236830 564638d6bde202e70a9b859e73592925 117942607 745138139655373 1657325563233471398 N