Sáng ngày 13/9/2020, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 5 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Chị Trịnh Thị Hiền Trân – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam TP. HCM; Anh Nguyễn Đình Quý – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban MT-ANQP-ĐBDC Quận Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam Quận 5; các anh chị là thành viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận, Chi hội trưởng các chi hội, Chủ nhiệm CLB đội nhóm trực thuộc Quận; cùng các anh chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 15 phường, Chi hội trưởng, chủ nhiệm CLB, đội nhóm trực thuộc 15 phường.

Tại Hội nghị, Chị Trịnh Thị Hiền Trân đã quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Anh Nguyễn Đình Quý, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 5 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Z2075625985875 Ffa65096feaf58e928f0758bc61afaea

Z2075625993651 Af2069dcb7f67098c58ce3ae98fa3061

Tin, bài: Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 5