Sáng hôm nay 06/3/2021,Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố học kỳ II, năm học 2020 – 2021 nhằm triển khai các chương trình, nội dung trọng tâm trong học kỳ II.
Bên cạnh đó, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023 đến các cơ sở Hội.