Ngày 05/6/2022, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố cùng Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố đã phối hợp tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022.

Tại Lễ ra quân, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã thực hiện chỉ đạo các phần việc, nội dung trọng tâm, mong muốn Ban Chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra, đem lại những kết quả cụ thể, hiệu quả thiết thực cho địa phương, người dân, thanh niên Thành phố.