Nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp tục mang đến nhiều cơ hội hơn cho các startup trong tháng 9 này. Ngày 20/9 buổi phát vay tháng 9 nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã diễn ra tại BSSC. Lần phát vay này các Startup thuộc đa lĩnh vực, có những Startup lần đầu tiếp cận nguồn quỹ có những Startup đã tái vay lần 2 hay 3, điều này phần nào thể hiện sự uy tín từ nguồn quỹ cùng như luôn hỗ trợ các bạn Startup khi cần.

Chia sẻ từ chị Nguyễn Thị Diệu Hằng, CEO BSSC trong buổi phát vay “Luôn tự hào khi chúng ta là một phần của nguồn quỹ hỗ trợ, hồ sơ vay vốn luôn nhiều nhưng số lượng dự án vượt qua được thẩm định và ngồi tại đây thì là những con số ít. Điều này nói lên được, nguồn quỹ luôn uy tín và chất lượng hướng đến những Startup tiềm năng và luôn luôn đổi Chia sẻ từ chị Nguyễn Thị Diệu Hằng, CEO BSSC trong buổi phát vay “Luôn tự hào khi chúng ta là một phần của nguồn quỹ hỗ trợ, hồ sơ vay vốn luôn nhiều nhưng số lượng dự án vượt qua được thẩm định và ngồi tại đây thì là những con số ít. Điều này nói lên được, nguồn quỹ luôn uy tín và chất lượng hướng đến những Startup tiềm năng và luôn luôn đổi mới sáng tạo”