Tiếp tục hưởng ứng các hoạt động 65 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021), ngày 07/10/2021, các cấp bộ Hội thực hiện ngày Cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố gắn với 02 hoạt động trọng tâm:
? Hoạt động 1: Trong trái tim tôi, yêu Hội mất rồi
? Hoạt động 2: Cán bộ Hội “Hăng say học hỏi – Kỹ năng vượt trội”