Vừa qua, ngày 16/7/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận Bình Tân tổ chức Hội thi Nghi thức – Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, Múa hát tập thể năm 2023 với sự tham gia của 10 cơ sở Hội.

Nhằm tăng cường công tác nghiên cứu, học tập, rèn luyện Nghi thức, Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; tạo môi trường để các cơ sở Hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau trong công tác Hội và phong trào thanh niên, đặc biệt là công tác huấn luyện, rèn luyện kỹ năng cho hội viên, thanh niên, từ đó, phát huy vai trò của sức trẻ quận nhà “Thanh niên Bình Tân khát vọng, trách nhiệm, sáng tạo xây dựng quận văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; Đồng thời biểu dương và nhân rộng các gương điển hình “Chi hội vững tiến – Câu lạc bộ, Đội, Nhóm mạnh”; “Thủ lĩnh thanh niên” năm 2023, vừa qua, ngày 16/7/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận Bình Tân tổ chức Hội thi Nghi thức – Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và Múa hát tập thể năm 2023.