Trong 16 năm qua, Sao Bắc Đẩu như một người bạn đồng hành, tận tâm giáo dục kỹ năng, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh thiếu nhi, góp phần vào sự phát triển chung của công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên của Sao Bắc Đẩu cũng đã có sự thích nghi và thay đổi nhanh chóng để phù hợp với xu hướng, bối cảnh mới của xã hội.

Chúc Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu trong thời gian tới tiếp tục là một ngôi nhà ấm áp, một người bạn đồng hành đáng tin cậy của thanh thiếu nhi Thành phố; luôn miệt mài với lý tưởng, kiên trì với các hoạt động, sân chơi bổ ích của mình, phấn đấu luôn xứng đáng với khẩu hiệu hành động “YÊU NƯỚC – DŨNG CẢM – HÀO HIỆP – CAO THƯỢNG”.