Ngày 11/9/2020, Quận Đoàn – Hội LHTN Việt Nam Quân 6 tổ chức chương trình Cà phê khởi nghiệp với sự than gia của 40 bạn là Thường trực các cơ sỏ Đoàn – Hội , các gương thanh niên làm kinh tế hiệu quả và đoàn viên, hội viên thanh niên 14 phường trên địa bàn quận.
Trong chương trình, đại diện Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thành phố (BSSC) đã chia sẻ, tập huấn các kỹ năng khởi nghiệp kinh doanh online và giới thiệu nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Bên cạnh đó, diễn đàn ” Thanh niên Quận 6 với khởi nghiệp và làm kinh tế hiệu quả” cũng là dịp để các bạn thanh niên được chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi sự kinh doanh; vấn đề tiếp cận vốn từ các nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên; đề xuất những giải pháp, cách làm hay trong công tác đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Dịp này, Hội LHTN Việt Nam Quận 6 đã tuyên dương 10 gương thanh niên làm kinh tế hiệu quả năm 2020.
118984823 2745431549061270 4441956314714403106 O
119020621 2745431675727924 7303847398566407908 O
Nguồn: Hội LHTN Việt Nam Quận 6